Hoe werkt het?

Eind mei startte in Beerse een bijzonder  ambitieus project. Onder de naam ‘Visie 2340’ wordt vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Dat doet ze met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen. Uit de oefeningen ontstaat een visie die richtinggevend zal zijn voor het beleid van de volgende 15 tot 20 jaar. We spreken over een visie die als een autostrade recht vooruit gaat, maar waar wel, legislatuur per legislatuur, van baanvak kan gewisseld worden. Zo kunnen de politieke partijen hun doelstellingen verwezenlijken zonder het globale parcours te wijzigen.

In Beerse kiest men ervoor om voor 4 belangrijke thema’s te werken naar een wenselijke toekomst. . Het gaat om ‘zorg en welzijn’, ‘onderwijs’, ‘ondersteuning van verenigingen’ en ‘gemeentelijk patrimonium’. Ze zijn zo belangrijk dat alle politieke partijen in Beerse over die thema’s de neuzen in dezelfde richting wensen. Daarmee willen ze voorkomen dat wisselende verkiezingsuitslagen ervoor zorgen dat opgestarte projecten plots een andere richting moeten uitgaan. Door een gedragen visie over de partijgrenzen heen garandeert het gemeentebestuur dat investeringen renderen voor alle burgers op korte en lange termijn.

De vragen die centraal staan zijn:

 • 'Voor welke uitdagingen zal onze gemeente komen te staan op het vlak van zorg & welzijn, onderwijs en ondersteuning van verenigingen?’
 • 'Welke rol moet het gemeentebestuur spelen om deze uitdagingen aan te kunnen gaan?'

Hoe kan ook jij je steentje bijdragen?

 • In augustus 2020 kon je via samenbuitengewoonbeerse.be een brede bevraging invullen.
 • Met de resultaten van deze bevraging zullen een aantal betrokken partijen aan de slag gaan om een eerste algemene visie te vormen. 
 • Met deze algemene visie als kader gaan dan werkgroepen aan de slag rond de 4 gekozen thema's
  • zorg & welzijn
  • onderwijs
  • ondersteuning van verenigingen
  • patrimonium