Bedankt voor je bijdrage!

We danken je voor je bijdrage in onze brede toekomstverkenning. We verzamelen alle gegevens en gaan hiermee aan de slag in een workshop met de vertegenwoordigers van het bestuur, adviesraden, personeel en onze drie partnergemeenten van de stadsregio. De resultaten van deze workshop dienen voor de verdere bespreking van 4 deelthema’s: zorg en welzijn, onderwijs, verenigingen en patrimonium. Telkens we een thema afwerken, zullen we niet nalaten hierover te communiceren. Je kan de vorderingen volgen via onze gewone kanalen.