Terug naar overzicht

druk druk druk ....

Hoe ouder jullie worden, hoe minder tijd er overblijft om plezier te maken.
Bij de 19-25 jarigen geeft 66% aan nipt voldoende of onvoldoende tijd te hebben om leuke dingen te doen.
Vooral meisjes geven aan niet tot ontspanning en plezier te komen.

Welke (soort) activiteiten zijn gemakkelijker te combineren met jullie druk bezette levens?

Hoe kan het lokaal bestuur jou ondersteunen om meer balans te vinden tussen school/werk & vrije tijd?