Spelregels

We zitten allemaal samen in de coronacrisis. Ervoor zorgen dat al onze inwoners zich goed voelen vinden we heel belangrijk. Omdat we ‘samen meer kunnen’ willen we graag luisteren naar jouw ideeën en initiatieven (hoewel je hier ook nog een ander woord voor mag verzinnen). Deel ze daarom hier en dan bekijken we welke ideeën of acties we als gemeente kunnen ondersteunen.

De vraag die centraal staat is:

'Wat kunnen we doen om er samen terug snel bovenop te komen na de coronacrisis?’

 

Hoe dien je een voorstel in?

 • Vanaf 11 mei 2020 kan je via samenbuitengewoonbeerse.be een idee en/of een initiatief indienen.
 • Elk voorstel bestaat uit een korte titel en een omschrijving.
 • Je kan een foto uploaden of op een stratenplan je locatie aanduiden. Let bij foto’s wel op de auteursrechten.

 

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

 • Elk voorstel moet maatschappelijk relevant zijn en het welzijn van de inwoners van Beerse en Vlimmeren bevorderen.
 • Zorg ervoor dat je voorstel voor alle inwoners of een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren) is. Voorstellen die enkel voor één of enkele personen zijn kunnen we helaas niet meenemen.
 • Dromen mag maar zorg dat je voorstel ook haalbaar is.
 • Voorstellen met vragen voor rechtstreekse vormen van subsidiëring of financiële ondersteuning worden niet weerhouden.
 • Een voorstel formuleer je begrijpbaar.
 • We weten graag wie er écht aan de andere kant van de computer zit. Als je meewerkt onder een vals of misleidend profiel (bijv. Darth Vader of…) zullen je berichten niet gepubliceerd worden.
 • Positiviteit en een goed gevoel staan voorop! Berichten met grof of beledigend taalgebruik worden niet toegestaan. Let er dus zeker op dat je bericht niet racistisch, haatdragend of kwetsend kan overkomen.
 • Voorstellen die niets te maken hebben met de vraag 'Wat kunnen we doen om er samen terug snel bovenop te komen na de coronacrisis?’ worden niet gepubliceerd.
 • Breng je eigen ideeën naar voor. Let op dat als je iets van het internet plukt dit auteursrechterlijk bescherm kan zijn. Dit wil zeggen dat je deze info niet zomaar mag kopiëren en delen.
 • Berichten met reclameboodschappen, links naar websites die niets met het voorstel te maken hebben of spam worden ook niet toegelaten.
 • Politiek mandatarissen, dus politiekers die een zitje bekleden in de gemeenteraad, comités, commissies van het lokaal bestuur, kunnen geen voorstellen indienen.

 

Wanneer worden de ingediende voorstellen op het platform gepubliceerd?

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst getoetst aan de voorwaarden voordat ze worden gepubliceerd op samenbuitengewoonbeerse.be. 
 • Bijdragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet gepubliceerd.
 • De indiener ontvangt een bericht als een bijdrage wordt gepubliceerd of niet.
 • Als een bijdrage niet wordt gepubliceerd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de voorwaarden voldoet.
 • Gebruikers die bij herhaling de regels negeren, worden geblokkeerd op het platform.

 

Wat gebeurt er met de gepubliceerde voorstellen?

Alle gepubliceerde voorstellen worden voorgelegd aan het lokaal bestuur van Beerse, vertegenwoordigd in de werkgroep ‘samen vooruit na de crisis’.