Wat kan ik zelf doen of samen met anderen?

SAMEN (-horigheid)

Omschrijf je idee

In samenwerking en onder deskundige begeleiding van een plaatselijk talent, nl. Tom De Houwer (bloemenontwerper, mentor) een blijvend kunstwerk creëren. Accenten die in de eerste fase gelegd zijn: corona (uit iets 'negatief' naar een 'positief', samen (voor een 'warme' samenleving ipv verzuring), iets in beweging zetten. Een eerste idee van Tom was om van een dode boom in het Echelpoelpark een creatie maken. De mensen met een beperking van Het Gielsbos zouden bij de praktische uitwerking ingeschakeld kunnen worden, Davidsfonds zou het project SAMEN in een lezing (januari 2021) kunnen verwer- ken. Als wijkbewoner van de Stekelbaarsstraat heb ik voorlopig dit voorstel aan de volgenden ge-ë-maild: Het GielsBos, Davidsfonds Beerse, Wijk Stekelbaarsstraat, sociale huisvesting de Noorderkempen, Blenders-Turnhout en de gemeente via Anneleen Verboven. Vandaag (16 juni, hebben Het GielsBos, Davidsfonds, De Noorderkempen en uiteraard Tom De Houwer reeds positief gereageerd.

Zijn er financiële kosten verbonden aan het uitvoeren van dit idee?

Ik weet het niet