Wat kan lokaal bestuur Beerse doen?

prioriteit bij de zwakkeren

Omschrijf je idee

Het is in de crisis duidelijk geworden waar de zwakke punten in onze gemeente zitten. Ik pleit voor meer aandacht voor de kansarmen in onze gemeente. Buiten hun precaire financiële situatie, kunnen zij vaak de voornamelijk online communicatie over deze crisis niet volgen. Dat dit communicatie meer en meer online verloopt is niet te stoppen. Ik zou dus aanbevelen om dringend in te zetten op digitale mediawijsheid bij deze groepen, via ons lager onderwijs en educatief aanbod voor volwassenen. En daar hoort ook bij het ter beschikking stellen van de hardware die je daarvoor nodig hebt.