Wat kan lokaal bestuur Beerse doen?

Buurtbabbels

Omschrijf je idee

Welke impact had de voorbije maanden op de inwoners en wat kan het lokaal bestuur hieruit leren? Het lokaal bestuur kan uit zijn kot komen en naar de mensen toegaan in de verschillende wijken, op de verschillende speelpleintjes om kennis te maken met de mensen, een babbeltje te slaan over hoe ze de voorbije maanden beleefd hebben of er bepaalde goede ideeën, leuke iniatieven ontstaan zijn die gedeeld kunnen worden en/of waar het lokaal bestuur mee zijn schouders kan onder zetten . Dat geeft ook ineens de aanleiding op op buurtniveau ontmoeting te stimuleren en bepaalde wijkwerkingen indien nodig/mogelijk nieuw leven in te blazen.

Zijn er financiële middelen vereist?

Neen