Wat kan lokaal bestuur Beerse doen?

De wijkwerkingen optimaliseren.

Omschrijf je idee

Daar wij in onze wijk Stekelbaarsstraat opmerken dat een wijk met maximaal 100 woningen goed werkbaar is, bijvoorbeeld de wijk DORP onderverdelen in kleinere zone's.

Zijn er financiële middelen vereist?

Weet ik niet