De Armoedebarometer

Waarover gaat dit? Waarover willen wij uw mening?

De Armoedebarometer is een initiatief van de decenniumdoelen. Het gaat om 13 organisaties die de armoede in België willen stoppen. Aan de hand van 16 indicatoren maakten ze per gemeente een beeld dat weergeeft hoe sterk armoede er aanwezig is. Iedere gemeente krijgt een individuele score en per indicator worden verbetersuggesties gegeven.

Beerse kreeg een genuanceerde score. Onze eindscore is – 4:

  • We boekten vooruitgang op 5 indicatoren: sociaal verhuurkantoorwoningen, budgetmeter aardgas, budgetmeter elektriciteit, kinderdagverblijven en de UiTPAS.
  • Bij 4 indicatoren maakten we echter geen vooruitgang: leefloon, aantal sociale woningen, onderwijsarmoede en schoolse vertraging.
  • Bij 7 indicatoren was de evolutie niet goed, al scoort Beerse in vergelijking met andere gemeenten in de regio wel beter. Het gaat om inkomensgarantie ouderen, langdurig zieken, kandidaat-huurders, kansarmoede, langdurig werklozen, schoolverlaters en verhoogde tegemoetkomingen ziekenfonds.

Om deze score te verbeteren en de armoedeproblematiek aan te pakken vragen wij uw mening en ideeën. Heb jij suggesties, een positieve toekomstvisie voor onze gemeente en/of wil jij je steentje bijdragen? Aarzel dan niet om dit te delen!

Grafiek Armoedebarometer 2008-2020