De lokale armoedebarometer

De armoedebarometer is een instrument dat toelaat om over de levensdomeinen heen een zicht te hebben over de armoede en sociale uitsluiting in België. Om dit beeld te creëren wordt er gebruik gemaakt van 16 indicatoren, waaronder 'aantal mensen met een leefloon', 'aantal mensen in langdurige werkloosheid', 'aantal schoolverlaters zonder diploma', ...

Beerse

Elke gemeente krijgt via dit instrument een resultaat. Het resultaat van Beerse was -4 (op een schaal van -20 tot 5). Op sommige vlakken gaan we vooruit, maar op veel andere hebben we geen vooruitgang of gaan we zelfs achteruit.

Om de score te bekijken per thema klik je hier.

Schaarste in tijden van Corona heeft vele gezichten

Deze score zal volgend jaar waarschijnlijk niet beter zijn. Door corona zijn veel mensen in een moeilijke situatie terecht gekomen. Steeds meer mensen krijgen het moeilijk en komen in contact met schaarste op alle vlak. Steeds meer trieste verhalen van onzekerheid, eenzaamheid en angst komen in beeld. Mensen moeten steeds meer overleven, in plaats van te leven.

Tegelijk getuigen deze verhalen veel over moed, inzet en solidariteit waarmee mensen deze schaarste tijdens corona te lijf gaan. Hierin zien wij kansen, kansen die we met beide handen willen grijpen.

Aangezien Beerse een dorp is waarin men zorgdraagt voor mekaar, zeker in moeilijke tijden, willen wij hierop inzetten.

Het gevoel in de barometer brengen

De barometer geeft een duidelijk beeld van objectieve factoren omtrent armoede. Factoren die makkelijk in cijfers te weergeven zijn. Wat echter weinig aanbod komt in de armoedebarometer is hoe het voelt om in dergelijke situaties te leven. Hoe het voelt om langdurig werkloos te zijn. Of hoe het voelt om afhankelijk te zijn van een voedselbank en/of leefloon.

De ervaring van leven met schaarste, het gevoel van mensen in moeilijke situaties, is veel moeilijker te weergeven in cijfers. Dit weerhoudt ons er echter niet van om toch opzoek te gaan naar deze verhalen en emoties. Het emotionele en mentale welzijn bepaalt of mensen gelukkig zijn en of ze graag leven. Als men in Beerse zorgdraagt voor mekaar, moet dit toch het uiteindelijke doel zijn?

Wij willen dus dat de burgers van Beerse hun verhaal kunnen doen. Dat ze kunnen vertellen hoe het met hen gaat. Dat ze kunnen vertellen wat slecht en wat goed gaat en waar we hen kunnen helpen of ondersteunen.

Vanuit deze verhalen hopen wij geëngageerde burgers te vinden die zich willen inzetten voor de andere inwoners van Beerse. We willen breed gedragen acties bekomen en een toevoeging doen aan het meerjarenplan. De boodschap van de burgers kan op die manier mee bepalen wat er de komende jaren in de gemeente zal gebeuren.