Het Kan: 20 herkansingen

Herkansingen voor een maatschappij waar niemand wordt achtergelaten

Decenniumdoelen, de organisatie die het initiatief nam van de lokale armoedebarometer, biedt de overheid 20 herkansingen om voortaan iedereen mee te nemen en een inclusieve maatschappij te bekomen waarin niemand achtergelaten wordt. Ook op lokaal niveau kunnen wij ons steentje bijdragen en deze doelstellingen nastreven. Daarnaast kunnen ze een goede bron van inspiratie zijn om zelf problemen aan te pakken in onze gemeente. De 20 herkansingen zijn hieronder kort samengevat.

Het Kan Rapportbron: https://www.komafmetarmoede.be/publicaties/