Rap op Stap

Mogen we jullie even voorstellen aan Ann Sommen.

Ann is vrijwilliger bij vzw de Watertoren en verantwoordelijk voor Rap op Stap.

Via dit project wil de vzw een laagdrempelig bemiddelingskantoor zijn voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden.

Ann hoort bij mensen wat ze graag willen doen en bekijkt samen of er een combinatie te maken is met de brochure van Rap op Stap. Het specifieke aanbod van verblijf wordt gecombineerd met uitstappen tijdens het verblijf.

Ann helpt ook met het samenstellen van het budget van die vakantie of uitstap. En ze zoekt samen met de mensen uit wat het best geschikte vervoer is. Kortom door de combinatie tussen Rap op Stap en onze uit-pas ligt een betaalbare uitstap ook binnen het bereik van mensen met een krappe portemonnee.

Kortom, mensen kunnen als alles rond is met een goed gevoel uitkijken naar die vakantie.

Ann organiseert enkele infomomenten voor de burger. Deze gaan door 12 mei, 9 juni, 14 juli, 18 augustus, 25 september, 3 november in de ontmoeting en telkens tussen 13 en 14.30 uur.

Ken je mensen die geïnteresseerd zijn kan je hen doorverwijzen naar een van deze momenten of je kan hen een afspraak laten maken met Ann. Ann Sommen ann.sommen@de-watertoren.be

Op onderstaande link kan je nog meer informatie vinden over Rap op Stap.

https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap