Project STOS - Armoedebeleid

Sinds vorig schooljaar zijn we met onze scholengemeenschap Beerse ingestapt in het project ‘STOS’: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen.

Dit project wordt geleid door de vzw Welzijnszorg; zij startten sinds 2017 en zij werken intussen samen met verschillende betrokken partners van Onderwijs Vlaanderen om scholen te begeleiden in hun beleid rond armoede.

Intussen is Vzw Krijt ontstaan: de samensmelting van het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen en de trajectwerking van SOS Schulden op School.

We willen ons lokaal in Beerse inzetten op armoede omdat we dagelijks meer en meer geconfronteerd worden met armoede, 1 kind op 5 leeft momenteel in armoede!

 

Wat is het doel van het project? 

 • We streven naar minder financiële stress voor ouders, en minder onbetaalde schoolfacturen. Een goed doordacht kosten-en armoedebeleid op school draagt hiertoe bij.
 • In elke school het team bewust maken om vaardig om te gaan met armoede, de betrokkenheid van het ganse schoolteam vergroten. 

Zo zorgen we er samen voor dat alle leerlingen op onze scholen, ook de leerlingen in armoede, genieten van de beste onderwijskansen.

Hoe pakken we dit aan?

Vooral preventief:

 • via sensibilisering van het team, de ouders over hoe omgaan met armoede
 • uitwisseling en netwerking met externe welzijnsorganisaties
 • structureel via een plan van aanpak op korte en langere termijn, op basis van de resultaten van een schoolfoto via vragenlijsten op 3 niveaus:
  • Schoolbeleid
  • Leerkrachten
  • Ouders

Elke school bewaakt de acties vanuit een stuurgroep.

Vaststellingen uit de schoolanalyses: Focus ligt op 2 domeinen, nl. visie en communicatie                                                          

Communicatie

 • Alle schoolparticipanten weten duidelijk:
  • Wat de schoolkosten zijn (per trimester,…)
  • Wanneer de facturen worden meegegeven worden, betaald moeten zijn
  • Wie de vertrouwenspersoon is/vertrouwenspersonen zijn
 • In het inschrijvingsbeleid kan een luikje over facturen/kostenplaatje aan bod komen.
 • Ouders kunnen met hun problemen terecht bij iemand die met vertrouwen en inleving samen op zoek gaat naar een oplossing. Het moet duidelijk gecommuniceerd worden wie die persoon is (zowel intern als extern?)
 • Alle ouders moeten begrijpen en weet hebben van hun mogelijkheden en rechten!
 • Een vlotte samenwerking tussen de scholen, de dienst financiën & de ouders over de mogelijkheden om onbetaalde facturen toch betaald te krijgen, zonder de tussenkomst van een deurwaarder
 • Screening van schriftelijke communicatie op leesbaarheid

Visie

 • Alle schoolparticipanten weten hoe zij moeten omgaan met kansarmoede in hun klas naar het kind toe/hoe zij kansarmoede kunnen herkennen
 • Schrijven van een visietekst die iedere medewerker handvaten moet bieden om van zijn school een inclusieve omgeving te maken
 • Uitgewerkte visie van de hele scholengemeenschap, personeel is hiervan op de hoogte en wordt regelmatig opgevolgd (wat loopt goed, wat kan beter)
 • De mogelijkheden van kansarmen als ‘standaard’ nemen
 • Nadenken over welke preventieve maatregelen we kunnen opnemen/verbeteren
 • Durven versoberen om participatie haalbaar te maken voor iedereen (ouders/kinderen)

 

Aandachtspunt voor het gehele traject = de betrokkenheid van de ouders

DE STEM van de ouders blijft een absolute meerwaarde!!!