Dag van verzet tegen Armoede

Lichtjes als verzet tegen het onrecht van Armoede!

Op 16 OKTOBER zetten we in beerse de  34ste WERELDDAG TEGEN ARMOEDE in de kijker! ( georganiseerd door de solidariteitsraad, de kerkraad, de Watertoren en het lokaal bestuur Beerse)

Elk jaar treft armoede opnieuw burgers van Beerse. We hebben iedereen nodig om dit onrecht te verminderen!

Kind & Gezin (°) bepaalde in 2020 dat 11,7% van de 0-3-jarigen in Beerse opgroeit in kansarmoede.

Dat getal lag vroeger veel lager, maar is al 5 jaar min of meer stabiel op dit veel hoger niveau.

Ontsnappen aan de armoede is niet zo evident. Het is complex en mensen die het meemaken kunnen alle hulp gebruiken. Met onze acties willen we burgers in Beerse bewust maken van de ernst van de situatie. Tegelijk lanceren we een oproep om als vrijwilliger dat extra sprankeltje licht en hoop te zijn.  

Armoede is een zaak van iedereen. Het vraagt naast heel veel handen in de hulp ook een beleid dat rekening houdt met de mening van de burger, in het bijzonder de kwetsbare burger.  Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen er volwaardig bij kan horen. Kom daarom meedenken over de oprichting van een adviesstructuur.

Armoede is niet
leven met een laag inkomen
of geen werk hebben
of in een slecht huis wonen
of het moeilijk hebben op school
of geen goede gezondheid hebben
of alleen staan met alles
of ….
Armoede is alle problemen op een hoop, tegelijkertijd en door elkaar
heen

* Waar is iedereen? Verhalen over Armoede. ’t Hope 2003

 

In aanloop naar 17 oktober dragen de medewerkers van het lokale bestuur, de kerkraad, de solidariteitsraad en de Watertoren witte geknoopte lakentjes. De geknoopte witte lakens zijn het symbool voor het ontsnappen uit de armoede. Op deze manier hopen we meer mensen bewust te maken voor de problematiek. Armoede en de bijhorende sociale uitsluiting zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal! 

 

Jij kan op verschillende manieren laten blijken dat armoede je niet koud laat! 

Op 16 en 17 oktober hangt het lokaal bestuur en de Watertoren de witte lakens op aan hun gebouwen. Hang jij ook de witte lakens?

Programma 16 oktober

 • 30 uur : start wandeling met Lichtjes” als verzet tegen het onrecht van armoede. De wandeling start aan het Huis van het Kind, bisschopslaan 5 te Beerse

We houden tijdens deze tocht halt bij De Watertoren, het sociaal huis, het Gemeenschapscentrum.  Voor de lichtjes zorgt het lokaal bestuur.

 • We vertellen je over de armoedecijfers van Beerse.
 • Je maakt kennis met de werking van vzw De Watertoren en onze lokale armoedewerking.
 • 21:00 uur : Onze wandeling met Lichtjes” eindigt  in het lokaal dienstencentrum de Ontmoeting met:
  • Een verhaal van “Dikke Freddy” gebracht door N. Willemsens
  • Welkom door Cornelissen Viviane, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie
  • Een woordje van de voorzitter van de Watertoren
  • Samen nadenken over de oprichting van een adviesstructuur om burgers te betrekken bij het lokale armoedebeleid

Kan je niet meestappen? Zet dan een brandende kaars aan je raam?  Of kom om 21.00 uur naar het lokaal dienstencentrum om mee te denken over oprichting van een adviesstructuur van burgers die mee het armoedebeleid bepalen.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Cornelissen Viviane, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie:

Via mail viviane.cornelissen@beerse.be  of telefonisch 0479222386

Klik hier om de flyer te bekijken