Zorgzaam Beerse

Zorgzaam Beerse als hefboom naar nieuwe kansen!

Het thema van ons project is “Zorgzaam Beerse” waarover we communiceren op de participatietool “Samen Buitengewoon Beerse”.

We willen met de participatietool aandacht geven voor de moeilijke situatie van mensen die schaarste ervaren. Schaarste wordt meestal gezien als iets financieel. Maar het is meer dan dat.  Schaarste heeft vele gezichten. Corona zorgt ervoor dat schaarste een veel besproken onderwerp is. Met het project Zorgzaam Beerse willen we deze aandacht inzetten als hefboom naar nieuwe kansen.

Schaarste heeft vele gezichten

Bijna een gans jaar houdt corona onze samenleving in de tang. Niemand ontsnapt eraan.

De coronacrisis doet ons meer dan ooit beseffen dat schaarste iedereen kan overkomen. Schaarste heeft vele gezichten, grimmige gezichten. We zien rondom ons mensen kopje onder gaan, de moed verliezen en wanhopig worden.

Door Covid -19 ervaart iedere burger op z’n eigen manier wat die schaarste aan contacten, ontspanningsmogelijkheden en middelen doet met je gezondheid, je ontwikkeling, je welzijn. Oud of jong, gezin of alleenstaande. Niemand ontsnapt eraan. De impact van schaarste is voor iedereen anders.

Beerse solidair

Men wil er voor elkaar zijn: voor een babbeltje, een digitale knuffel. Meer dan ooit worden dingen gedeeld. Corona brengt mensen dichter bij elkaar. Het creëert onbewust een verbondenheid met mensen die ook zonder Covid-19 dagdagelijks ervaren wat schaarste doet met hun leven.

In voorbereiding naar 17/10/2021, Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, lanceren we in Beerse een sensibilisatiecampagne met de boodschap:

“ het kan iedereen overkomen, vertel ons je verhaal, laat van je horen” .

“ En vertel ons jouw verbetersuggesties en adviezen.”

We maken in de campagne een bruggetje naar de resultaten van de armoedebarometer 2020. We willen de burger warm maken om samen met ons na te denken over verbetersuggesties van het komende armoedebeleid.

 

Wat is zorgzaam Beerse?

Zorgzaam Beerse wordt een platform waar burgers anonieme getuigenissen kunnen delen over hun ervaringen met schaarste voor- en tijdens de coronacrisis. Maar ook een platform waar mensen elkaar een hart onder de riem kunnen steken. En waar we goede praktijken in de kijker willen zetten.

Zorgzaam Beerse informeert de burgers over de acties en de steunmaatregelen die werkgroep “samen voorbij de crisis” in Beerse nam om hun burgers te steunen.

Zorgzaam Beerse informeert de burger over de resultaten van de armoedebarometer. De armoedebarometer maakt een foto van de sociale voorzieningen in onze gemeente en doet per thema verbetersuggesties. Beerse kreeg een genuanceerde eindscore van – 4. Ten opzichte van de vorige jaren zien we dat de eindscore gunstig evolueert.  Dit betekent ook dat er nog marge is om te verbeteren. Aarzel daarom niet en vertel ons jullie ideeën en verbetertips.

Zorgzaam Beerse wil met de burger in dialoog gaan over deze verbetersuggesties. We moedigen onze burgers aan om mee te denken aan toekomstige doelstellingen van het armoedebeleid in Beerse.

Zorgzaam Beerse organiseert in de week van 17/10 een tentoonstelling over schaarste.